Undervisningsplan

Tirsdag:
Ene-time 15.00: Ledig
Ene-time 15.30: Ledig
Ene-time 16.00:
Ene-time 16.30: Anna Ley
Ene-time 17.00:

Hold 17.30 – 18.30
Dicte Simonsen
Julius Simonsen
Dichte Krøyer
Aske Krøyer
Emma Jørgensen

Hold 18.30 – 19.30 (Spring)
Linnea Madsen
Caroline Hjort
Amalie Brahe Hansen
Marwan Mostafa
Anne-Sofie D. Faurschou

Hold 19.30 -20.30 (Spring)
Linnea Madsen
Anne-Sofie D. Faurschou
Kamille Agerbo
Anna Ley

Ene-time 20.30-21-00: Ledig


Onsdag:

Ene- time kl.15.00: Ledig
Ene-time kl.15.30: Ledig
Ene-time kl.16.00: Ledig
Ene-time kl.16.30: Ledig
Ene-time kl.17.00: Ledig
Ene-time kl.17.30: Ledig
Ene-time kl.18.00: Johanne Øster
Ene-time kl.18.30: Lotte Johansen
Ene-time kl.19.00: Amalie Hedegaard
Ene-time kl. 19.30: Frederikke Theil
Ene-time kl. 20.00: Ledig


Torsdag:
Ene-time kl. 15.00: Ledig
Ene-time kl. 15.30: Ledig
Ene-time kl. 16.00: Anna Ley
Ene-time kl. 16.30: Lærke Ødum
Ene-time kl. 17.00: Johanne Øster
Enetime kl. 17.30: Anna Ley
Hold kl. 18.00 – 19.00 (Dressur)
Kamille Agerbo
Amalie Hedegaard
Dicte Møller Simonsen
Julius Møller Simonsen

Ene-time kl. 19.00: Dicthe Krøyer (ulige uger)
Ene-time kl. 19.30: Rebecca og Tilde Holm
Ene-time kl. 20.10: Ledig